Failų paruošimas spaudai

Are your files print-ready? Basic check-list

Paprastas failų paruošimo spaudai gidas

  • Failų pavadinimai. Ar Jūsų failų pavadinimai atitinka jų paskirtį (viršelis, vidus, priešlapiai)? Tinkamo failo pavadinimo pavyzdys: ,,manozurnalas_virselis.pdf“, ,,manozurnalas_vidus.pdf“.
  • Failų paruošimas. Jeigu Jūsų produktas bus brošiūra arba knyga, ar žinote, kaip tinkamai paruošti viršelio išklotinę? Ar žinote, koks bus gaminio nugarėlės plotis?
  • Apipjauto gaminio formatas (Trim-box). Ar kuriant failą nustatėte tinkamą apipjauto gaminio formatą (trim-box)? Užlaidos nėra įskaičiuojamos į apipjauto gaminio formatą.
  • Užlaidos. Ar faile yra paliktos užlaidos?
  • Saugi zona. Ar svarbūs dizaino objektai (pavyzdžiui, tekstas) yra išdėstyti saugiu atstumu nuo pjovimo linijos?
  • PDF failų standartai. Ar failus eksportuojate taikant PDF/X standartą?
  • Spalvinė erdvė ir specialios (Pantone) spalvos. Ar Jūsų faile yra naudojamos tik tos spalvos, kurios bus naudojamos spausdinant?

Jeigu į visus klausimus atsakėte „taip“ tuomet Jūsų failas yra tinkamas spausdinimui.

Atsisiųskite pilną PDF failo paruošimo spaudai gidą