Pasaulinis susitarimas

Spaustuvė KOPA

„KOPA – Pasaulinio Susitarimo narė“

Pasaulinis susitarimas yra didžiausia savanoriška įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) iniciatyva, kurios tikslas skatinti įmones veikti atsakingai, nedarant žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams, o taip pat dalyvauti socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendime.

2011 metų pradžioje KOPA išreiškė savo norą prisijungti prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo iniciatyvos už atsakingą verslą ir parėmė 10 principų dėl žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija.

 Žmogaus teisės

    1 principas: Siekiama, kad verslo organizacijos remtų ir gerbtų tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo įtakos sferoje; ir
    2 principas: Užtikrintų, kad jos pačios neprisidėtų prie žmogaus teisių pažeidimų.  

Darbuotojų teisės

    3 principas: Siekiama, kad verslo organizacijos remtų asociacijų laisvę ir pripažintų teisę į veiksmingas bendras derybas;
    4 principas: Siekiama panaikinti bet kokį privalomąjį ar priverstinį darbą;
    5 principas: Siekiama panaikinti vaikų darbą;
    6 principas: Siekiama panaikinti diskriminaciją, susijusią su įdarbinimu ir profesija.

Aplinkos apsauga

    7 principas: Siekiama, kad verslo organizacijos remtų prevencines programas, užtikrinančias aplinkos apsaugą;
    8 principas: Imtųsi iniciatyvų aplinkosauginei atsakomybei didinti; ir
    9 principas: Skatintų aplinkai palankių technologijų vystymąsi ir paplitimą;

Kova su korupcija

    10 principas: Verslo organizacijos turi kovoti prieš visas korupcijos formas (tame tarpe papirkinėjimą ir kyšininkavimą).

KOPOS buvimas Pasaulinio susitarimo nare – tai patvirtinimas, kad įmonė yra pripažinta socialiai atsakinga įmone pasauliniu mastu.

Pasaulinis susitarimas