Už Lietuvą be šiukšlių!

Spaustuvė KOPA

„Mes – už Lietuvą be šiukšlių!“

Klimato kaita – šiandien skaudi tema ne tik Lietuvai, Europai, tai – grėsmė visam pasauliui. Žmogaus protas nenoriai priima informaciją, apie tai, kad žmonijai liko mažiau nei dešimtmetis padėčiai pagerinti, suvokti, kokią žalą ji daro Žemei. Mažiau nei dešimtmetis savo įpročiams keisti.

Metų pradžioje suplanuotos akcijos, edukaciniai ir visuomeniniai renginiai aplinkosaugos tema įvyko, galime pasidžiaugti, kad buvome kryptingi ir nuoseklūs. Įmonėje atliktas tyrimas „Mano socialinė atsakomybė: ką aš galvoju apie atliekų rūšiavimą“ parodė darbuotojų susirūpinimą dėl nerūšiuojamų atliekų Lietuvoje ir išreiškė norą prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo rūšiuojant antrines žaliavas perdirbimui. Toks darbuotojų požiūris labai džiugina, kadangi šiandien didžiausia mūsų šalies bėda – tebelaidojama sąvartynuose didžioji atliekų dalis. Skaičiai rodo, kad pastaraisiais metais apie 90 proc. šiukšlių keliauja į sąvartynus, o perdirbama vos 5 proc.

Tuo galėjome įsitikinti patys, apsilankę Lapių regioniniame sąvartyne – savo akimis pamatėme ir iš ekskursijos vadovo Pauliaus Kapitanovo sužinojome, kaip atliekos yra tvarkomos Kauno regione. Įmonės aplinkosauginiame renginyje, kuriame buvo pakviesti dalyvauti ir šeimos nariai, nagrinėjome aplinkosaugos problemas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Apie tai mums papasakojo Kauno Europos informacijos centro EUROPE DIRECT vadovė Diana Lukoševičiūtė-Burneikienė pranešime „Kokybiška aplinka – Europos sąjungos įnašas”, o dokumentinio filmo NAMAI peržiūra privertė visus labai rimtai susimąstyti dėl kylančios grėsmės pasauliui dėl neatsakingų ir negrįžtamą poveikį turinčių žmonijos veiksmų.

Šiandien vėlu būti pesimistais. Pradėdami nuo savęs, rodydami pavyzdį kaimynui, ugdydami sąmoningus vaikus, galime išauginti naujas kartas, kurios savo gabumus panaudotų mūsų valstybės, žemyno, galiausiai – visos planetos išsaugojimui ir tausojimui. Todėl šiandien mes pasisakome už švarią aplinką, kurioje gyvename. Mes – už Lietuvą be šiukšlių!

Kopa atsakinga spaustuvė