FOGRA narystė

Spaustuvė KOPA

„Šiandien spaustuvė KOPA tapo FOGRA nare“

Spaustuvės kokybės ir technologijų vadovė Jurgita Nikliauzaitė teigia, kad dalyvavimas tarptautinės asociacijos veikloje bus naudingas ne tik įmonei, bet ir jos klientams: būti technologijų novatoriumi, reiškia būti žingsniu priekyje nei konkurentai. Inovacijoms yra priskiriami ne tik pažangiausi įrengimai, bet taip pat šių įrengimų panaudojimo principai ir subtilybės, kurių nežinant net ir didžiausios investicijos gali prarasti prasmę. Štai todėl žinių siekimas ir dalijimasis su pažangiausiomis užsienio spaustuvėmis ar organizacijomis yra bet kokio verslo brandos įrodymas.

Kas yra FOGRA ir kodėl spaustuvės klientams yra svarbu, kad jų pasirinkta spaustuvė priklauso šiai asociacijai?
FOGRA - Grafinių technologijų tyrimų asociacijai – šiuo metu priklauso apie 800 įmonių ar įmonių padalinių, dirbančių spaudos pramonėje. Dauguma asociacijos narių yra Vokietijos įmonės, trečdalį sudaro įmonės iš kitų pasaulio šalių. FOGRA nariai sukuria nuoseklų, praktinės orientacijos tyrimų poreikį, o jų siekiamas tikslas - tiesiogiai ir greitai pasinaudoti gautais rezultatais tam, kad galėtų teikti kokybiškesnes paslaugas vartotojui ar sumažintų gamybos sąnaudas, atliekas.

Kokie tyrimų etapai ir kryptys?
FOGRA išskiria 4 tyrimų etapus:

 • Tyrimai ir vystymas
 • Konsultacijos, testavimas ir kontroliniai įrankiai
 • Standartizacija
 • Žinių perdavimas ir tolimesni mokymai

Pirmiausia, užduotis keliama FOGRA nariams - atlikti tyrimus, kurių tikslas padėti įmonėms padidinti gamybos patikimumą ir kokybę. Šie klausimai yra svarbūs daugeliui įmonių, tačiau tokių tyrimų kaštai viršytų bet kurios vidutinio dydžio įmonės galimybes. Todėl jungtinių tyrimų privalumas tokioms įmonėms, turi didelę vertę.
Taip pat labai svarbu, kad tyrimo rezultatai būtų tinkamai pritaikomi. Tai yra nuolatinė FOGRA, kaip poligrafijos pramonės paslaugų teikėjo veikla. Kiekvienas FOGRA narys turi galimybę susipažinti su FOGRA tyrimų rezultatais, susisiekti su FOGRA specialistais ir gauti tiesiogines jų konsultacijas.

FOGRA tyrimų dėmesys sutelkiamas į:

PRIEŠSPAUDIMINES TECHNOLOGIJAS:

 • skaitmeninį vaizdo apdorojimą ir spalvų valdymą;
 • spalvų matavimo įrenginius repro centre ir spaudoje;
 • CTP sistemų ir spaudos įrengimų priėmimo eksplotacijai testavimus.

SPAUDOS TECHNOLOGIJAS:

 • skirtingas spausdinimo technikas, t.y. ofsetinę, šilkografinę, skaitmeninę spaudą;
 • modernias spalvų skaidymo technologijas;
 • rastro taško padidėjimą, spalvų ir kitų proceso parametrų matavimą.

POSPAUDIMINES TECHNOLOGIJAS IR ID KORTELES:

 • knygrišyklinius darbus ir apdailą;
 • ID kortelių ir asmens dokumentų kokybės parametrus;
 • funkcinius produktus, pvz. RFID;
 • saugumo parametrus ir dokumentų saugojimą.

MEDŽIAGAS IR APLINKĄ:

 • Fizikinės-cheminės analizės ir dažų elgsenos tyrimus;
 • Eksploatacines medžiagas: popierių, dažus, lakus;
 • Priedus: drėkinimo priedus, valymo ir plovimo skysčius ir t.t.

Laikas nestovi vietoje, kartu greitai keičiasi ir spaudos technologijos. Sieksime, kad įgytos žinios bei sprendimai ir toliau kurtų vertę įvairiose spaudos sferose: technologijoje, aptarnavime ir aplinkosaugoje. Todėl tikimės, kad mūsų klientai atras ir panaudos šiuos pokyčius kartu su mumis.