Integruoto Marketingo Komunikacija

Spaustuvė KOPA

„Spaudos paslaugos Integruoto Marketingo Komunikacijoje“

Integruota Marketingo Komunikacija apima įvairius verslo ir marketingo komponentus. Visuose šiuose komponentuose, priklausomai nuo užsiduotų tikslų ir siekių, spauda ir spausdintinė reklama turi didelę reikšmę.

Integruota Marketingo Komunikacija (IMK) – tai rinkodaros strategijos ir kūrybiškų kampanijų vystymas, kurios kartu apjungia daug rinkodaros disciplinų (mokama reklama, viešieji ryšiai, tiesioginis pardavimo skatinimas, socialinė žiniasklaida). Tos disciplinos pasirenkamos ir vykdomos taip, kad atitiktų konkrečius prekės ženklo tikslus. Vietoje įprasto informavimo kanalų įvairovės naudojimo, kai siekiama tiesiog papasakoti bendrą prekės ženklo istoriją, IMK marketingas išryškina kiekvieno komunikacijos kanalo stipriąsias savybes, kad bendras poveikis būtų didesnis, negu kiekvieno kanalo poveikis atskirai. Taip pat marketingo specialistui būtina suprasti kiekvieno kanalo apribojimą, įskaitant ir auditorijos gebėjimą / norą priimti žinutę, perduodamą atitinkamu kanalu. Ši suvokta ir apibendrinta informacija yra įtraukiama į kampanijos strateginį planą nuo pat planavimo pradžių. Prekės ženklas „nebekalba“ apie save tiesiog, bet „veikia“ efektyviai pagal planą. Iš esmės, IMK suteikia papildomos naudos: sukuriamas vientisas / sinchronizuotas prekės ženklo vaizdas ir įgyjama patirtis, didinamas sąnaudų efektyvumas, sugeneruojamas per kūrybiškumą ir gamybą, ir atsiranda pridėtinės vertės bei premijų (bonuso) galimybės.
Integruota Marketingo Komunikacija vienija įvairius verslo ir marketingo komponentus. Čia spauda ir spausdintinė reklama turi didelę reikšmę, priklausomai nuo iškeltų tikslų ir siekių. Toliau išvardinsime IMK komponentus ir atitinkamas spaudos paslaugas ir sprendimus juose:

Organizacinė kultūra:
Organizacijos vizija ir misija;
Darbuotojų ir partnerių požiūris bei elgsena;
Komunikacija įmonės viduje.
Galimi spaudos gaminiai ir sprendimai: įmonės įvaizdžio spaudiniai, metinės ataskaitos, jubiliejiniai leidiniai.

integruotos marketingo komunikacijos spaustuveje

Keturi „P“
Kaina (Price), kainodara, siūlomi paketai;
Produktas (Product), produkto dizainas, pasiekiamumas, panaudojimo galimybės;
Pardavimo skatinimas (Promotion);
Vieta (Place): sandorio vieta, pirkėjo patirtis.
Galimi spaudos gaminiai ir sprendimai: pakuotės, kainynai, garantinių sąlygų ir naudojimo instrukcijų lankstinukai ar brošiūros, produktą palaikantys sprendimai: lankstinukai su produkto panaudojimo galimybių aprašymu (pvz. receptai prie maisto produkto), informacija apie produkto priedus ar apie panašias produktų grupes.

Reklama
Transliacinė / masinė reklama: laidos, spauda, internetinė reklama, radijas, reklama televizijoje;
Lauko reklama: reklaminiai skydai, lauko įranga, stadionai, poilsio vietos, metro reklama, taksi ir pan.
Reklama internete: reklama mobiliuosiuose telefonuose, elektroninio pašto reklama, reklaminė juosta, puslapių rezultatai paieškos sistemose, internetiniai dienoraščiai, elektroniniai klasifikuoti skelbimai, reklama žiniasklaidoje.
Spausdintinės reklamos formos: self mailer sprendimai, kuponai, katalogai, lankstinukai, brošiūros, plakatai, loterijos bilietai, skrajutės ir pan.

Tiesioginis marketingas
Tiesioginis paštas, telemarketingas, prekybos kanalai, pardavimai internete, el. laiškai, tekstinės žinutės, internetiniai puslapiai, pardavimo skatinimo laiškai, išorinė reklama, tiesioginis pardavimas.
Spausdintinės reklamos formos: self mailer sprendimai, kuponai, katalogai prekybos vietose, lankstinukai, brošiūros, plakatai, skrajutės ir pan.

Tiesioginis marketingas spaudos paslaugose

Elektroninis /internetinis marketingas
E-prekyba
Paieškos variklių optimizavimas
Mobilus marketingas
El. pašto marketingas
Turinio marketingas
Socialinė reklama ( Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +, Foursquare, Pinterest, Youtube, Wikipedia, Instagram)
Spaudos sprendimai:  elektroninis marketingas gali būti efektyviai susietas su spauda pritaikant IT sprendimus ir kitas idėjas, pvz. QR kodo panaudojimas leidiniuose, prašymas užpildyti formas internetiniuose puslapiuose, užsiregistruoti į renginį ar pan.

 

Pardavimai ir klientų aptarnavimas
Reklaminė ir produktą palaikančioji medžiaga (pvz., naudojimo instrukcija, produkto pritaikymo ir panaudojimo galimybės) pardavimo vietose.
Instaliacija, pagalba klientams, grąžinimai ir remontas, sąskaitos.
Spaudos sprendimai pardavimo vietose: katalogai, skrajutės, bukletai apie naujus produktus, panašias produktų grupes, papildomas paslaugas ir pan.

spaustuves aptarnavimas    
Ryšiai su visuomene
Specialūs renginiai, interviu, konferencijos, atskiros verslo šakos įmonių apdovanojimai, spaudos konferencijos, atsiliepimai, pranešimai spaudai, viešinimas, visuomenės įtraukimas, labdaringos veiklos vystymas, dalyvavimas pobūviuose.
Parodos
Konkursai, produktų mėginiai (nemokamai), premijos, prizai, nuolaidos, specialūs renginiai.
Įmonės socialinė atsakomybė
Rėmimai, aukos, socialinės akcijos ir pan.
Spaudos sprendimai: kuponai, informaciniai ir papildantys leidiniai.

socialinis marketingas spaustuveje

Kai spaudos paslaugos ir sprendimai šiuose verslo ir marketingo aspektuose tinkamai susilieja ir veikia tikslingai, tada galima pasiekti efektyvių kampanijos rezultatų.
Daugiau spaudos sprendimų verslui galite rasti čia: spauskite