Aplinkosauga

Printing house KOPA
Printing house KOPA

„Spaustuvėje KOPA – aplinkai draugiškesni technologiniai sprendimai“

Praėjusieji metai verslui atnešė nemažai iššūkių, kurie vienus privertė sustabdyti veiklą, antrus persiorientuoti, o trečius karantiną išnaudoti įdirbiui ateičiai. Būtent taip pasielgėme mūsų spaustuvėje, šį laikotarpį skyrę tvarumo temų vystymui bei aplinkai draugiškesnių alternatyvų paieškoms. 

Tvarumo ir ekologijos idėjos mums visuomet buvo svarbios gamybos procesų tobulinimo kontekste. Siekiant užtikrinti kuo mažesnę taršą aplinkai bei sumažinti žalingų atliekų kiekį, ėmėme ieškoti alternatyvų, kurios būtų ne tik saugesnės, bet ir leistų išlaikyti aukštą gaminių kokybę. Leidinių minkštais viršeliais gamyboje vienas iš svarbių technologinių aspektų yra klijų, kuriais suklijuojamas leidinio blokas ir priklijuojamas viršelis, pasirinkimas. Rinkoje naudojamos dvi pagrindinės klijų rūšys klijuoto leidinio minkštais viršeliais (knygos, žurnalo, brošiūros) gamybai: karšti klijai ir poliuretaniniai klijai (toliau PUR). Trumpai aptarsime jas.

Poliuretaniniais klijais suklijuoti leidiniai tvirtai laiko leidinio bloką, bet šiais klijais suklijuotus  gaminius sudėtinga perdirbti. Dauguma poliuretanų yra termoreaktyvūs polimerai, kurie kaitinant netirpsta ir apsunkina klijų atsiskyrimą nuo popieriaus. Dėl šios priežasties atliekas sudėtinga utilizuoti, kadangi jas deginant išsiskiria pavojingos cheminės medžiagos, tokios kaip izocianatai, cianido vandenilio rūgštis ir dioksinai. Nusėdę sąvartynuose poliuretano produktai suyra į pavojingas, aplinkai žalingas medžiagas. 

Spaustuvė KOPA


Alternatyva PUR klijams brošiūrų gamyboje dažnai naudojami karšti klijai, kuriuos lengviau perdirbti, o sudėtyje aptinkamas mažesnis aplinkai kenksmingų medžiagų kiekis, bet jų klijavimo savybės yra žemesnės. Išsikėlėme tikslą atlikti išsamų tyrimą, ar įmanoma su karštais klijais suklijuoti leidinį taip pat patikimai, kaip ir su PUR?  Išsikeltos hipotezės atvedė prie bandymų, kurių metu siekėme išsiaiškinti, ar alternatyvių, gamtai draugiškesnių klijų naudojimas, nepakenks gaminių kokybei. Tyrėme keturių gamintojų aštuonias karštų klijų rūšis. Tyrimui atlikti investavome į  lapų išplėšimo stiprio matavimo įrenginį, tai leido gauti objektyvius, matavimais pagrįstus tyrimo duomenis. Eksperimentuojant su įvairių gamintojų klijais, keičiant klijavimo temperatūrą, klijų sluoksnio storį pavyko atrasti technologinių parametrų derinį, kuriam esant karštų klijų leidinio suklijavimo tvirtumas yra maksimalus.

Remdamiesi tarptautiniu ISO 19594:2017 standartu, apibrėžiančiu frezuotų brošiūrų klijų sluoksnio kokybės matavimą bei vertinimą, priėjome prie išvados, kad brošiūroms naudojant aplinkai draugiškesnius karštus klijus, galime užtikrinti aukštą gaminių kokybę. KOPA bandymų metu puslapių išplėšimo stipris, naudojant karštus klijus, viršijo didžiausias standarto nurodomas kokybiško gaminio vertes. Tai leido priimti sprendimą, kad nuo šiol vadovaudamiesi tvarios gamybos principais bei pavykus pasiekti aukštesnę nei pakankamai klijų stiprumo jėgą, gaminant frezuotas brošiūras, rinksimės naudoti karštus klijus. 

Spaustuvė KOPA


Aplinkai draugiškesnių alternatyvų paieškos leido ne tik patobulėti technologiškai, bet ir sukurti papildomą paslaugą klientui. Esant poreikiui, šiuo metu vieninteliai Lietuvoje ir Baltijos šalyse savo klientams galime pasiūlyti užsakomo tiražo klijuotų brošiūrų klijų stiprio matavimo paslaugą pagal tarptautinį ISO 19594:2017 standartą.

Vertinant per tvarumo ir technologinę perspektyvą, naujas KOPA klijuotų leidinių klijavimo standartas karštais klijais klientams leis pasiūlyti kokybiškus leidinius, atitinkančius ISO 19594:2017, kaip alternatyvą PUR klijų technologijai.